Divide and Fight SV v1.02d

Map Divide and Fight SV v1.02d by Leo Oblivion (VietNam)

Nếu phát hiện lỗi ở Map Divide and fight SV 1.02d thì trả lời phía dưới nhé

If you find bugs, please comment here…Good luck and have fun

Mode:

-ap : Chọn 4 skill từ tất ả các hero

-sd : Ngẫu nhiên 8 bộ skill đưa ra,người chơi tự lựa chọn

Sơ qua về cách chơi SV:

Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định: