Custom map con duong to lua screenshots

Custom map con duong to lua screenshots